Drogsituationen bland unga i Piteå

MOTION DROGINFORMATION TILL ALLA SKOLOR Bakgrund: Drogsituationen bland unga i Piteå. Så skriver A.B. i ett inlägg på FB ”Drogernas verklighet i Piteå… När jag återigen får höra om unga (barn!) som kunnat köpa, har fått eller har getts tillgång till olika droger...

Orättvisa vägunderhållet

Bakgrund: Det orättvisa vägunderhållet Enskilda vägar som är öppna för allmän trafik är ett tecken på en orättvisa mellan stads- och landsbygdsboende. Underhållet och ansvaret av dessa vägar måste tas över av kommunen eller av Trafikverket. Trafikverket är dock en...

Återöppna hälsocentralerna

Bakgrund: Region Norrbotten har lagt ner ett antal hälsocentraler i Piteå Kommun. Värst har sannolikt den äldre befolkningen på landsbygden drabbats. I vissa fall har regionen lagt ner vårdcentral trots att denna haft full beläggning, fulltalig kompetent personal och...